Vilka är egenskaperna hos skandinavisk russofobi?


Timofey Bordachev Programdirektör för Valdai Club15 december 2022, 16:40

Översatt från Vzglyad Delovaya Gazeta

Det finns inte alltför många platser i världen där den allmänna uppfattningen om Ryssland generellt sett är negativ. Och i framkanten av sådana få regioner är länderna i Skandinavien.

Enligt de senaste opinionsundersökningarna är det i Sverige och Finland som det finns störst stöd för EU:s politik för krisen i Ukraina och samtidigt Kievregimens agerande. Även om Norge inte är medlem i Europeiska unionen, är det fullt ut i solidaritet med sina NATO-allierade här. Till stor del dikteras denna attityd inte bara hos eliten utan hos majoriteten av vanliga medborgare av starkare antiryska känslor än i resten av Västeuropa. Som i sin tur har en djup grund.

Regeringarna i de europeiska länder som minst stödjer Kiev på samhällsnivå – Bulgarien, Grekland, Slovakien eller Cypern – hjälper också de ukrainska myndigheterna med vapen. Men de gör det som ”under press”, som svar på kraven från Europeiska unionens mäktiga makter eller till och med Förenta staterna själva. Skandinavien är en helt annan sak. Där kommer deltagandet i konfrontationen med Ryssland från hjärtat, och endast deras egna begränsade resurser hindrar dem från att delta i konflikten i större skala. Om det vore annorlunda skulle vi se mycket mer skandinaviska vapen eller militär personal på ukrainsk mark. Även om Finland redan levererar mycket, blev det också ett av de första EU-länderna som avbröt transportförbindelserna med Ryssland.

Attityden till oss hos invånarna i de skandinaviska länderna ska inte förväxlas med ett så välkänt fenomen som klassisk russofobi. Detta specifika drag av rasistiskt tänkande är en produkt av mycket mer utvecklade kulturer än dem i Skandinavien. Efter att ha uppstått i Frankrike efter 1814 (ryska truppers inträde i Paris efter Napoleons nederlag), fick Russophobia sedan en konceptuell design i ett annat utvecklat land i Västeuropa – Storbritannien. Klassisk russofobi är med andra ord fortfarande en känsla som odlades av makter lika starka som Ryssland under förhållanden då militära insatser krävde mobilisering av den allmänna opinionen.

I båda fallen var det resultatet av en systematisk och omfattande informationskampanj ledd av flamboyanta politiker och intellektuella. Sedan spred sig russofobin till de breda massorna i Östeuropa, och till och med blygsamma invånare på litauiska gårdar försöker betrakta sig själva som russofober, när de tittar på Moskva från en avlägsen europeisk provins. De nordiska länderna kan inte skryta med siffror som är jämförbara i styrka – och deras negativa inställning till Ryssland har snarare nationella rötter. Dessutom har de ur militär synvinkel inte kunnat tänka på rivalitet med Ryssland under senaste 200 åren.

I Finlands och Sveriges fall är dessa känslor en del av deras nationella historia och kultur. För 300 år sedan var kungariket Sverige tillsammans med Finland Europas militära stormakt. Under ett sekel tidigare hade de svenska regementena skrämt alla sina grannar och ganska säkert konkurrerat med så mäktiga makter som Frankrike. Men slutet på allt kom efter Rysslands uppkomst vid Östersjöns stränder. Under det stora norra kriget 1700-1721 led Sverige ett förödmjukande nederlag från Ryssland, som blev ett imperium just på bekostnad av svensk storhet. Under de kommande 100 åren behandlades detta land slutligen färdigt av Ryssland och förvandlades till en provinsiell fattig europeisk stat. Samtidigt blev det moderna Finlands territorium en del av det ryska imperiet.

I hjärtat av svenskarnas historiskt formade inställning till Ryssland ligger således nederlagets bitterhet, jämförbar med den som till exempel polackerna upplevde. Även om Sverige räddades från en total katastrof i början av förrförra seklet tack vare sitt geografiska läge. Finland var i sin tur en del av Ryssland fram till 1917, även om det hade stora autonomirättigheter. Efter att ha vunnit självständighet från bolsjevikerna greps finnarna av samma nationalistiska eufori som resten av Östeuropa. Vi ska inte glömma att under hela mellankrigstiden upphörde i stort sett aldrig sabotagekriget vid den sovjet-finska gränsen, vars främsta anstiftare var våra norra grannar.

En direkt sammandrabbning under vinterkriget 1939–1940 och Finlands deltagande i Hitlers aggression mot Sovjetunionen ledde till att landet förlorade betydande territorier och en betydande del av suveräniteten. I nästan 70 år har vi varit vana vid att uppfatta Finland som det mest balanserade grannlandet i väst. Och jag måste säga, även efter Sovjetunionens kollaps höll finländarna ut länge. Endast de senaste årens ekonomiska svårigheter och utrotningen av politiker som förstod vad Ryssland var, väckte sanna känslor hos dem. Dessutom var eliten tvungen att göra något åt ​​de nationalistiska känslor som svepte över samhället 2014-2015 mot bakgrund av en tillströmning av migranter från Afrika och Mellanöstern.

Även om Danmark och Norge aldrig var i krig med Ryssland, är de nära sina bröder i känslorna. Men här spelar den kulturella faktorn en viktigare roll. Ur den nationella kulturens synvinkel bestäms skandinavernas inställning till Ryssland av två viktiga omständigheter. För det första kännetecknas invånarna i dessa regioner, långt från den europeiska civilisationens centrum, av en extremt linjär uppfattning om den politiska verkligheten och internationella relationer. Den ryska icke-linjäriteten och förmågan till drastiska förändringar skrämmer dem öppet. Mer än någon annan i världen anser skandinaverna besitta det ideala systemet där USA står i spetsen för allt, och övriga borde nöja sig med sin position. På samma sätt som en vanlig medborgare nöjer sig med honom och intar en strikt tilldelad plats i den sociala hierarkin i ett landsbygdssamhälle, som i själva verket alla skandinaviska stater är.

Skandinaverna ser uppriktigt inte något fel med yttringarna av den mest okomplicerade nationalismen. I hela Europa är de de mest monoetniska samhällena. Och för dem är konstruktionen av en stat där det inte kommer att finnas plats för andra språk och folk det rätta att göra på vägen till att förstå nordlig harmoni. Ukrainska ”skämt” med ett hakkors eller ett förbud mot det ryska språket, ur skandinavernas synvinkel, är helt okej, även om detta för oss är uppenbart vansinne.

Måttlighetskulturen gäller även politiken, och de som visar omåttlighet och inte vill underkasta sig omständigheterna ogillas uppriktigt sagt i det europeiska norden. Ryssland, som utmanar amerikansk hegemoni, förtjänar, enligt skandinaverna, fördömande och straff just för att det vill vara fritt från de ”sociala normerna” om underkastelse till den starka och makt som nordborna överför till internationell politik. Dessutom håller länderna i norra Europa på att utvecklas i en position där de inte fullt ut kan garantera sin suveränitet. Försoning med denna verklighet har kommit för länge sedan. Dessutom, för enkla skandinaver är maximal personlig frihet mycket viktigare än friheten i den egna staten. De är idealiska konsumenter: ”får som betar i världen efter historiens slut”, som Francis Fukuyama så vackert uttryckte det.

Det är i Skandinavien som de flesta medborgare bedömer sina egna länder, politiska system och sociala strukturer som idealiska eller nära det. Om man på samma sätt i Belgien eller Italien behandlar sina länder med skepsis eller humor, så är detta uteslutet i norra Europa. Svenskar, finnar, danskar eller norrmän anser uppriktigt att deras länder är höjdpunkten av civilisationens utveckling, bitar av doftande smör på en kulle av världens godaste gröt. Där är det svårt med självkritik och det finns lite utrymme för tvivel om den egna ofelbarheten. En stark protestantisk kultur, som predikar en känsla av sin egen exklusivitet bland sina anhängare, bidrar också väsentligt till detta.

Kan vi tro att sådana invanda negativa känslor gentemot Ryssland är något som kan förändras? Det verkar som att detta skulle vara en manifestation av otillåten naivitet. Kultur och historia är därför viktiga eftersom de ligger till grund för samhällets reaktioner på akuta situationer, oavsett tillfälle och till och med verklighet. Vi är helt bortom vår makt att korrigera en sådan inställning till Ryssland i länderna i Nordeuropa. Ja, och det är inte ens värt ett försök – de är affärsmän, de uppskattar livet i alla dess manifestationer, och Rysslands uppnående av sina mål, trots sina egna misstag och västvärldens motstånd, kommer förr eller senare att göra nordbor mer kapabla till en lugn dialog.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *