Västmedierna utan pressfrihet


Den italienske journalisten och f.d. parlamentsledamoten Giuletto Chiesa ger i en intervju i Baltnews.lv sin syn på hur systemet med falska nyheter i västmedierna fungerar. Översatt från ryska.

Giulietto Chiesa: Pressfriheten i väst existerar inte längre. Men det finns en ”avgift för tystnad”

Hur sanningsenligt återspeglar västerländska medier det som sker i världen? I vilken grad litar det europeiska samhället på sina massmedier? Vilka förändringar väntar Europa 2017? På dessa frågor från Baltnews.lv, svarar den italienska journalisten och f.d. parlamentsledamoten Giulietto Chiesa.

http://baltnews.lv/images/101877/11/1018771197.jpg

Herr Chiesa, vi pratar med dig i Bryssel där man ständigt och jämt hör anklagelser av att ryska medier har propaganda och bristande objektivitet. Och man vidtar till och med seriösa åtgärder för att motverka t.ex. tv-kanlen Russia Today. Vilka västerländska medier, kan man enligt dig, ha som förebild när det gäller objektivitet? 

Stora västerländska medier är till 100% beroende av makteliten och publicerar bara den information som makten vill se. T.ex. vet man att [ukrainska, övers. anm] Höger Sektor genomförde utbildning i Polen. Det finns bevis, det är inte bara mina uttalanden. Det finns dokument, fotografier och vittnen. Men västerländska massmedier har ignorerat dessa uppgifter och därför undrar jag, vilken objektivitet pratar vi om?

Jag har många gånger skrivit och jag har en hel serie av bilder på dessa människor som tränar på polskt territorium och jag kan t.o.m. med dokument visa exakt var detta skedde. För att träna upp dessa rebeller skickade man enorma pengar. Ni förstår ju att bara så där kan man inte genomföra en sådan operation. Tyvärr kommer denna information aldrig att publiceras i de västliga medierna eftersom den strider mot vad ledningarna där vill se.

Jag kan överhuvud taget säga att journalistyrket i väst, som ska söka och analysera information, gradvis håller på att urarta. Många västerländska medier har sedan länge varit engagerade i propaganda. Ingen frihet finns hos dessa medier. Och människor som för läsarna försöker presentera alternativ information förlorar helt enkelt sitt jobb. Liknande sker på alla tidningar. I Italien där jag kommer ifrån har professionella journalister slutat att publicera sig i de stora tidningarna eftersom de inte alls kan jobba där.

Du vill alltså säga att de var tvungna att publicera bara det som var tillåtet, helt enkelt veta vad jag ska skriva och inte ska skriva? 

Nej, inte så brutalt, så gör man naturligtvis inte. Om någon i sitt material började ta upp obekväma frågor, blir denna mjukt upplyst om att detta inte borde göras eftersom dessa ämnen är ointressanta för läsarna. Och ni förstår ju att när man har familj och barn, när du har bra lön och position, så är det inte så många som är beredda att avstå från allt detta. Och alla fattar allt mycket snabbt.

När jag själv arbetade på den stora italienska tidningen La Stampa och började skriva om inte fullt så trevliga ämnen, t.ex. om den 11 september, blev jag helt enkelt tillsagd att man inte har  plats för mina artiklar  i tidningen. Sådant hände en gång, två gånger, en tredje gång. Jag gjorde en film som heter ”11 september. En utredning från noll”. När jag föreslog att skriva en artikel i tidningen, fick jag beskedet att det inte behövs. Jag försökte lämna tidningen, men istället fick jag gå i pension, en mycket bra pension.

Ingen hotade mig. Det hade inte varit accepterat med censur, som den man hade i Sovjetunionen, men istället har vi ett system där du inte kan säga saker som du tycker. När du har information som inte makten kan förneka erbjuds du ”betalning för tystnad”. Jag har många vänner som får betalt, men som inte skriver eller gör något. För deras material finns varken plats i tv eller tidningar, men lön får de. Och detta är ”betalning för tystnad”, som de accepterar. Det är inte många som vill bli hjältar, alla vill leva lugnt och ha det bekvämt, så de vänjer sig vid detta.

Jag läser ständigt New York Times, tittar på CNN och förstår mycket väl att där står det allt som man ska säga och det som inte får sägas finns inte där. Detta system börjar fungera automatiskt efter viss tid efter att nya journalister utbildats.

Då är det alltså så att journalister redan under sin utbildning  i det tysta får lära sig vilka ämnen de får skriva om och vilka de inte får beröra?

Ja, för att när en journalist blir känd och populär börjar han bli farlig eftersom han då kan börja säga och skriva om saker som han inte bör. Därför är det bäst att skicka det gamla gardet i pension och unga journalister som också vill bli kända börjar snart att undvika farliga ämnen.

På det viset håller den professionella nivån hos västerländska journalistiken på att falla. Istället för äldre journalister med stor erfarenhet kommer nya människor som tar in en viss världsbild och som förstår vad och hur man ska skriva för att ledningen ska gilla dig. Allt detta leder bara till en sak, att man inte bara lurar vanliga läsare utan också beslutsfattare på olika nivåer.

De läser också massmedier, tittar på tv där man rapporterar helt osakliga och oriktiga saker. Efter att detta upprepats många gånger börjar människor tro på det ändå och då har man fått en s.k. sluten cirkel. Medierna rapporterar lögner, de som tar in detta ser det som sanning och för det vidare som en sanning som ingen kan tvivla på.

Som jag redan sagt finns det sedan länge ingen mediefrihet i väst. Den enda relativa friheten finns för närvarande bara på internet även om där också finns mycket skräp och mycket som publiceras där också är osanning, men där finns människor med information och som presenterar denna ärligt. Tyvärr är det inte lätt att hitta dessa källor eftersom internet är ett stort hav som kräver en ständig filtrering.

Så du tror att det västerländska samhället litar på sina medier utan att förstå att dessa medier samtidigt skickligt manipulerar dem?

Ja, det västerländska samhället är vant att lita på medierna. Men just nu befinner vi oss i den fas där tilliten av de flesta åskådarna och läsarna så sakteliga håller på att minska. I många år arbetade systemet, som manipulerar världsopinionen, ostört, men nu minskar [de styrandes] kontroll av informationen. Detta beror på ena sidan av det som sker på internet och för det andra på att folk börjar tappa förtroendet för medierna.

Jag tycker också att själva massmedierna har tappat sin roll att förstå och påverka samhället. Här har jag ett konkret exempel på detta. Brexit. Alla stora tidningar och tv sa att det blir inget Brexit, men ändå hände det. Andra exemplet är valet i USA. Tv-kanaler som CNN, NBC, ABC, tidningarna New York Times, Washington Post, Los Angeles Times gav alla sitt stöd åt Clinton. Kan ni förstå vilket positivt stöd till hennes gagn detta innebar?

Informationens objektivitet var noll, allt var påhittat, men trots allt detta blev Donald Trump USA:s näste president. Idag har vi ett annat Amerika. Hur det kommer att bete sig är svårt att säga, men en sak är säker, möjligheten att manipulera samhället från massmediernas sida minskar och det betyder att förändringar är nära.

Och vad ger oss dessa förändringar?

Sanningen att säga är det inte lätt att veta vad som väntar, för nu befinner vi oss bara i början av de tider som kommer. Vad de ska leda oss vet jag inte. Men en sak ser jag klart p.g.a. bristande förtroende för massmedierna börjar traditionella partier lämna scenen och byts ut mot nya politiska krafter, som de regerande makteliterna anklagar för populism.

Jag tror att en mer passande beskrivning av dem är ”antiestablishment”. För dessa nya krafter är helt emot den korrumperade politiska eliten, som alla är trötta på. Men eliten kan inte erkänna att de nya krafterna är emot eliten och deras kurs och därför stämplas dessa nya politiker som populister, marginella och med ännu fler negativa omdömen.

Samtidigt visar valresultaten att även folket kan bli missnöjt och ser att de blir lurade och vill byta ut eliterna. Därför tror jag att nya politiska krafter kommer och valresultaten i så stora länder som Frankrike, Tyskland, Italien och Nederländerna kommer att göra deras positioner klart starkare.

Kommer folket att få det bättre med de nya makterna? För många av dessa politiker har ingen erfarenhet av att styra.

För mig är det en fråga som jag inte kan besvara, men jag tror att dessa nya krafter kommer att vara bra för Europa eftersom de är för goda relationer med Ryssland och därför avlägsnar Europa från konfliktspiralen med Ryssland. Och detta är enligt mig mycket viktigt för hela den eurasiatiska regionen.

 

, , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *