USA:s verkliga planer


USA:s president höll igår onsdag ett mycket intressant och uppseendeväckande tal inför militärer på Military Academy at West Point, bl.a. återgivet på RT. Hade det han sa där kommit från läpparna på t.ex. Vladimir Putin eller Xi Jinping hade världen häpnat och fördömandena stått som spö i backen.

Pentagon förbehåller sig makten att utföra ensidiga attacker när USA: s intressen är direkt hotade och uppmanar kongressen att öronmärka miljarder för ändamål liknande dem i Afganistan och Irak, samtidigt som man ska hindra andra länder att göra det samma! Presidenten säger “The question we face – the question you will face – is not whether America will lead, but how we will lead, not just to secure our peace and prosperity, but also to extend peace and prosperity around the globe.“ Ingen tvekan alltså vem som vet bäst, vem som bestämmer vad alla andra ska göra.

USA måste ges möjlighet att utöva sin förmåga att använda militärt våld, även ensidigt, ”när vårt folk hotas; när vår försörjning står på spel; eller om säkerheten för våra allierade är i fara.”, redogjorde presidenten. När Ryssland övade nära den ukrainska gränsen på ryskt territorium, för att avskräcka Ukrainas militär att använda våld mot de miljoner ryska ukrainare som bor där, var rubrikerna stora och svarta i väst – Ryssland måste dra bort sina trupper från sitt eget land!

Han deklarerade också att USA ensidigt ska stödja den islamistiska oppositionen i Syrien samt involvera grannländerna i detta stöd. Och precis nu avslöjar dessutom den ryska generalstaben att 300 legosoldater lämnat oppositionen i krigets Syrien för att med högra sektorn strida mot den ryska befolkningen i östra Ukraina.

Han sa vidare att USA alltid måste vara ledaren på världsscenen och om inte vi är det ska ingen annan heller vara det. Militären ska vara garanten för detta ledarskap. USA vill med andra ord med militär makt tvinga resten av världen till lydnad! ”Jag tror på amerikansk exceptionalism med varje fiber av min varelse. Men det som gör oss exceptionella är inte vår förmåga att trotsa internationella normer och rättsstatsprincipen; det är vår vilja att bejaka dem genom våra handlingar”, avslutade Obama.

Det är stora ord att anse sig vara så exceptionell att man anser sig ha rätt att styra världen, att sitta inne med sanningen så att man kan tvinga alla andra av världens länder hur de ska tycka och agera. Annars hotar man med militär makt! Och detta sitter Europas ledare och majoriteten av medierna i väst och applåderar!

Med nya avtal mellan Ryssland, Vitryssland och Kazakstan idag för den Euroasiatiska unionen och ytterligare länder i Asien som beräknas ansluta senare under året, med avtåg från dollarn som världsvaluta, hoppas jag på en mångpolig och demokratisk värld bort från USA:s hegemoni.

, ,

Ett svar till ”USA:s verkliga planer”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *