Ukraina förbereder storanfall


Rysslands ständiga representant i FN, Vitalij Churkin, uttryckte i ett brev till FN:s säkerhetsråd allvarlig oro angående situationen i Ukraina. I meddelandet, sade han att Kiev förbereder en militär operation i Donbass.

Kiev förbereder en militär operation i Donbass. Detta konstaterades av Rysslands permanenta representant i FN, Vitalij Churkin, vilket framfördes i ett brev till FN:s säkerhetsråd, rapporterar ”TV Center” . Även SOTT-Net rapporterar samma sak.

Enligt Churkin, bekräftas den försämrade situationen i sydöstra Ukraina av allt tätare attacker från de ukrainska säkerhetsstyrkorna på bosättningar i Donbass. Längs hela kontaktlinjen förekommer nu fasta dagliga rörelser av tung miltär utrustning. Churkin konstaterade att ”strikt överensstämmelse” av Minskavtalet, naturligtvis inte är i Kievs intresse. Churkin betonade att en militär lösning på krisen där inte är möjlig. Förlikning kan endast uppnås genom dialog och konsekvent genomförande av de åtgärder man kommit överens om.

”En upptrappning av de ukrainska militära provokationerna i sydöstra Ukraina förhindras inte och snart kan vi ha fullskaliga strider längs hela frontlinjen”. Ett återupptaget krig kan begrava fredsprocessen. Det finns alla tecken på att en militär operation förbereds av den ukrainska militären. I detta sammanhang uppmanas alla internationella partner att påverka Kiev att undvika detta destruktiva förlopp ”, – sa Churkin.

Bara det senaste dygnet har den ukrainska militären gjort över 600 beskjutningar mot Folkrepubliken Donetsk rapporterar Donetsk News, vilket ger ytterligare stöd för det allvarliga läget.

Och vad hör vi väst om detta? Precis – ingenting! Jo, förresten, från brittiska regeringen kom något om att Ryssland när som helst kan anfalla hela östra Europa! Bevis, indikationer på att något sådant kan vara på gång? Nej, det behövs ju inte när det gäller Ryssland!

, ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *