Tecken på uppvaknande?


Katrina van den Heuvel skriver i Washington Post allt det Ryssland redan sagt från det att Ukrainkrisen startade på Majdan. ”Ukraine needs Russia and the West”.

När Ukraina skulle ta ställning till utökat samarbete med EU framförde Ryssland att man borde sitta ner alla tre tillsammans och diskutera fram en lösning tillfredställande för alla tre: Ukraina, EU och Ryssland. EU sa nej, det är bara en angelägenhet mellan EU och Ukraina!

När kuppregeringen med neonazistiska och fascistiska representanter tog plats i Kiev sa Ryssland att det kommer att bli problem i östra Ukraina. Låt oss sitta ner och diskutera om hur en federativ lösning INOM Ukraina skulle kunna rädda landet från kaos. Nej, säger både USA och EU. Dessutom ska Ryssland bestraffas!

Nu har Ryssland, trots 3,5 miljarder dollar i skuld för levererad gas, meddelat 18 mottagare av gas i Europa att vi måste sitta ner och finna en lösning, för Ryssland kan inte fortsätta leverera gratis gas för evigt. Första som svarar är USA, som inte ens fått något brev. Den andra är Barroso, som inte heller fått något brev! Ingen i Europa är intresserad av att hjälpa till!

Resultatet kommer bli att Ryssland, exakt enligt ingångna avtal, endast kommer att leverera den gas man får betalt i förskott för. Förra gången det skedde, stal Ukraina då den transitgas som skulle till Europa. Naturligtvis lades skulden på Ryssland!

Denna artikel i Washington Post, även om det är som ”Opinion Writer”, kan i bästa fall vara tecken på ett långsamt uppvaknande.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *