Sensationell överenskommelse mellan Ryssland och Norge


I 40 år har Ryssland och Norge tvistat om var gränsen ska gå mellan de båda länderna i Barents hav. Bakomliggande faktorer har förstås varit de stora olje- och gasfyndigheter man tror finns under havsbottnen i området. Under president Medvedevs tvådagarsbesök i Norge löstes frågorna och gränsen i havsområdet är nu klar. Båda länderna säger sig vara nöjda med resultatet. Förutom denna historiska överenskommelse undertecknades en rad affärskontrakt och samarbetsförbindelser. T.ex. ska norrmän och ryssar i gränsområden kunna besöka varandra utan visumtvång. Kanske Norge och Ryssland helt avskaffar visumtvånget mellan sig, såsom bl.a. Schweiz och Ryssland redan gjort.

Efter Norgebesöket flög Medvedev till Danmark där drottning Margrethe tog emot på flygplatsen. Under Danmarksvisiten bor Medvedev på ett av de kungliga slotten. Nya samarbetsavtal mellan Ryssland och Danmark är att vänta under besöket.

Jämför detta med Medvedevs besök i Stockholm nyligen under Sveriges ordförandeskap i EU. Vem tog emot presidenten vid anländandet? Maud Olofsson. Var bodde han? På hotell i huvudstaden. Men så besöks inte heller Sverige under den tre dagar långa Skandinavienresan. Inte heller några för Sverige nyttiga samarbetsavtal kommer att undertecknas. I stort sett ingenting har gått att läsa om detta viktiga besök i de svenska dagstidningarna – allt är som vanligt!


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *