Rysslands militärtekniska operation i Ukraina


Sedan den av väst initierade maktkuppen i Ukraina 2014 har Lugansk och Donetsk anfallits av den ukrainska militären och så sker fortfarande varje dag! Anledningen är att folken i de båda folkrepublikerna inte accepterade den nya Kievmakten med neonazistiska och fascistiska inslag. Man genomförde 2014 en folkomröstning som gav mer än nittioprocentigt stöd för anslutning till Ryssland. Mer än 15000 människor i Donbas har hittills fått offra sina liv i detta krig. Nästan ingenting om detta har publicerats i västmedierna.

För att lösa denna konflikt skrevs Minskavtalen på av Ukraina och de båda folkrepublikerna med Ryssland, Tyskland och Frankrike som garanter. Ryssland gjorde allt för att Minskavtalet skulle genomföras från folkrepublikernas sida, men Tyskland och Frankrike gjorde ingenting för att pressa Ukraina till det samma.

I början av 2022, på begäran av de båda folkrepublikerna, erkände Ryssland dem som fria republiker, efter att de ukrainska anfallen nått den värsta nivån sedan konfliktens start. Presidens för detta agerande gavs när Kosovo, utan Serbiens medhåll, förklarades självständigt 2008, fastslaget i internationell domstol. Strax efteråt begärde folkrepublikerna militär assistens från Ryssland för att få slut på kriget.

Den 24 februari inledde Ryssland en militärteknisk operation för befria Donbass från de nationalistiska och neonazistiska styrkor som dagligen beskjutit civila, skolor, bostadshus och livsavgörande infrastruktur som el- och vattenverk sedan 2014, för att stoppa det pågående folkmordet.

För att få slut på kriget avmilitariserar man också Ukraina och slår ut de nazistiska styrkorna. Man kallar det ”militärteknisk operation” eftersom man helt undviker civila mål och civila.

Under operationen har man hittat mängder av bevis för att Ukraina med hjälp av USA, Polen och Tyskland inte bara planerade biologisk krigföring utan att man också genomfört test av sådan mot patienter på sinnessjukhus i landet. Mycket allvarliga folkrättsbrott som Ryssland kommer att gå vidare med.

Allt eftersom man tränger undan de nationalistiska styrkorna förstör dessa allt i sin väg – dödar civila, skjuter sönder byggnader och infrastruktur för att åstadkomma största möjliga förstörelse – mängder av krigsbrott begås av den ukrainska sidan.

Ryssland dokumenterar allt och har speciell åklagare på plats för att registrera alla övergrepp. Allt kommer så småningom samlas i någon form av tribunal, där alla skyldiga kommer att stå inför rätta.

Mängder av reportage av f.f.a. ryska medier på plats i Donbas, men även enstaka västjournalister, vittnar om vilka fruktansvärda övergrepp civila utsatts för av den ukrainska armén och vilken lättnad och glädje de uttrycker efter att Ryssland befriat dem.

Operationen går sakta framåt enligt plan. Snart är hela Donbas befriat och då återstår en hel del arbete med avnazifiering och avmilitarisering av övriga Ukraina.

,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *