Rysslands ambassadör Vitaly Churkin i FN:s säkerhetsråd


Natten till 4 mars hölls ett möte i FN:s säkerhetsråd på begäran av Ryssland.

Rysslands ambassadör Vitaly Churkin öppnade mötet med att läsa ett brev underskrivet av Ukrainas president Janukovich och som vänder sig till president Putin med en begäran att avvända rysk militär i Ukraina för att återuppta lag, fred, rättsväsendet, stabilitet och för att försvara Ukrainas befolkning.

Efter att alla hållit sina anföranden höll Churkin ett svarstal, som jag återger här under.

Jag vill kommentera en rad konstiga påståenden från mina kollegor. Mina ukrainska, franska och engelska kollegor sa att Ryssland försöker strypa demokratin i Ukraina. Men är maktkupp med våld – demokrati? Är inte det vi säger – att genomföra en normal konstitutionsprocess som omfattar intressen av alla regioner och folk i Ukraina – demokrati? Det är Ryssland som är FÖR demokrati och ni kallar det för demokrati det som inte alls är demokratiskt.

Vi tvivlar inte på att grunden till den politiska krisen ligger i folkets missnöje med Janukovichs insatser och hans regerings. När man kritiserade Janukovichs lagar glömmer man bort att det också i Europa finns precis liknande, och dessa räknas som demokratiska.

Nu till det principiella. Av vilken anledning tror ni att den nya makten i Kiev är demokratisk? Jag och min ukrainska kollega minns att i vårt gemensamma land 1917 först kom en demokratisk revolution som sedan övergick i diktatur. Vi har intrycket att det nu i Kiev är socialradikaler som tagit makten. Hos den nya makten finns för väst presentabla människor i regeringen, men de har nått denna position på grund av just de element som med våld förde dem dit.

Vi ska inte luras att tro att varje maktförändring, i synnerhet de med våldsinslag, automatiskt leder till demokrati, som våra västerländska kollegor påstår. Ryssland vill att de pågående processerna i Ukraina ska leda till riktig demokrati i landet.

Min amerikanska kollega hänvisar till respekt för konstitutionen i Ukraina. Vi håller med att detta är viktigt. Jag har svårt att tänka mig att president Obama åker till Kalifornien och att under tiden Mitt Romni skulle ta över makten, och att kongressen, där republikanerna är i majoritet, skulle rösta mot Obama. Skulle det vara demokrati? Det är nämligen exakt vad som hänt i Ukraina.

Blev Janukovich hotad, åkte han på partimöte eller reste han bara till Kharkov? Nu säger han att han blev hotad och vi kunde höra att de sa om ”du inte lämnar lokalen före klockan 10 så ska vi storma den”. Detta är inget som kan kallas demokrati och respekt för konstitutionen.

Situationen i Krim är mycket svår. Här påstår man att det bara är ryska trupper där. Där finns också ukrainska trupper som svurit ed till den autonoma republiken Krim att lyda under denna. Där finns självförsvarsstyrkor som bildades när Krimborna blev rädda för att man med våld skulle sprida den nya makten. Och till sist – ja, Svartahavsflottans regemente finns där. Min ukrainska kollega har sagt att det idag finns upp till 16 000 ryska militärer på basen. Enligt gällande avtal får det finnas upp till 25 000. De agerar för att försvara basen och sina objekt och motstå extremistiska aktioner. Detta kanske våra ukrainska kollegor tycker är onödigt, men detta är fullständigt samordnat med makten på Krim.

Min ärade amerikanska kollega tycker att vi hittar på hot och för fram farhågor. För mig är det verkligen konstigt, mitt intryck är att hon får sin information från enbart amerikanska massmedier. Enligt dessa så var allt mycket bra i Ukraina. Man hade en våg av demokrati och sedan kom elaka Janukovich, och det framställs som att han sedan rymde och att demokrater kom tillbaka till makten, helt fredligt.

Har inte amerikanska ambassaden informerat henne om den våldsvåg från västra och centrala Ukraina som med beväpnade radikalister stormade administrationsbyggnader, släpade ut ledarna, band dem vid stolpar och lät folkmobben misshandla dem? Är det demokrati? Är det en normal politisk process? Är det något man kan vänta sig i Chicago eller Lyon? Hittar jag på? Liknande hände i sydöstra Ukraina.

Nu kommer jag fram till en av mina huvudteser. Detta bekymrar inte bara oss utan också folket i sydöstra Ukraina. Tyvärr finns det högerkrafter i Ukraina som hatar ryssar, som minns hur deras ideologer Bandera och Shukhevich kämpade för Hitler och mot anti-Hitlerkoalitionen. Dessa människor är nu mycket nära makten i Ukraina. De hotar bara i Krim nära 1,5 miljoner ryssar.

1983 erövrade USA Grenada, och president Reagan sa att han skyddar 1000 amerikanska medborgare där, trots att det inte fanns något hot då. Och vi har miljoner ryska medborgare som hotas i Ukraina.

Helt rätt att prata om internationella institut: EU och FN, vi är för användningen av dem. Men alla vi förstår mycket väl vad internationella institut är för något. I Kosovo stod NATO-trupper passiva utan att stoppa våld mot serber, som var tvungna att rymma landet. Och ni vill att EU-observatörer ska vara där. Radikalister vill inte ens veta av dem. Medan EU ska observera och förbereda kan det hända fruktansvärda saker där.

En tes till. Vi samlade FN-rådet för att ge en fullständig bild av det som händer i Ukraina. Jag påminner er om att vår president har fått mandat från parlamentet, men beslutet att använda styrkor är ännu inte taget. Detta möte innebär inte att det beslutet ska tas nu. För att undvika detta vill vi att människor som tog makten i Kiev och deras beskyddare ska tänka allvar nu. Först och främst kan det inte accepteras att de får använda våld för sprida sin makt, för att ta makten med våld. Stort arbete krävs och internationella strukturer behövs för att hindra detta också på sikt, men just nu måste det viktiga vara att stoppa våldet.

Nu till det praktiska. En av kollegorna sa att det är omöjligt att prata om Janukovich, för att han rymt. Det är så, men vår uppgift är inte att sätta tillbaka Janukovich. Vi förstår att han inte kommer tillbaka till makten. Men han är fortfarande Ukrainas legitima president och hans öde ska vara i folkets händer. Frågan ligger ju inte hos Janukovich men i demokratiska åtgärder för att lösa krisen. Man behöver genomföra konstitutionsreformer eftersom det under senaste 15 åren skett så många ändringar att politisk röra blivit resultatet. Man måste starta politiska processer mellan alla regioner och politiska krafter. Nu har man skrämt Regionernas parti och låtsas som om att det inte finns. Men det finns och har mycket utbrett stöd i landets östra delar. Detta ska göras vid sidan av att man avstår från våldsmetoder.

Här kan jag avsluta. Tack.

, ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *