Ryssland är alltid boven


Janukovitch valde att inte just nu skriva på samarbetsavtalet med EU eftersom detta skulle drabba Ukraina mycket hårt ekonomiskt. Bl.a. på grund av redan ingångna avtal med Ryssland. Protester började i Kiev. Ryssland föreslog EU att tillsammans titta på hur man kunde komma fram till en lösning. Högst motiverat eftersom Ukraina har stora och viktiga affärsförbindelser med Ryssland. Dessutom skulle ett frihandelsavtal mellan EU och Ukraina också innebära att den ryska marknaden kunde konkurrensutsättas av EU på ett inte acceptabelt sätt. Men EU säger nej, som sagt. Ryssland säger också att man fullt ut accepterar den lösning som Ukraina bestämmer och påpekar att man vill att ukrainarna själva ska fatta detta beslut att vänta med EU och fortsätta samarbetet med Ryssland eller tvärtom. EU uppmanar Ryssland att inte inblanda sig i det ukrainska vägvalet – samma sak som alltså Ryssland först meddelat. Vad händer sedan? Ashton åker till Majdan, låter sig filmas tillsammans med ultranationalistiska ledare. T.o.m. Bildt är på besök och raden av västpolitiker som är på Majdan, och som därmed bryter mot sina egna uppmaningar att inte interferera med det ukrainska folkets vägval, är lång. Inga ryska politiker åker till Kiev.

Motsättningarna tilltar och krav framförs på att den demokratiskt valde presidenten ska avgå. Ett avtal i närvaro av bl.a. Tysklands utrikesminister, undertecknas, där Janukovitch lovar att utlysa nyval om oppositionen lovar att lämna ockuperade offentliga byggnader. Janukovitch uppfyller alla delar i avtalet, men oppositionen struntar i sin del. Ingen reaktion från väst. Inget från den tyske utrikesministern.

Protesterna tilltar kraftigt påeldade av politiska företrädare från EU och USA. Janukovitch har förbjudit Berkut, säkerhetspolisen som finns på Majdan, att bära vapen. Molotovcocktails och gatstenar kastas på poliserna, många i Berkut skadas. När inte presidenten ger vika tillåts de högerextrema krafterna att få allt större spelrum. Krypskyttar tar plats på Majdan. Mycket tyder på att det är oppositionen som ligger bakom. Ett samtal mellan Estlands utrikesminister och Cathrine Ashton är graverande. Och idag avslöjar den tidigare säkerhetschefen att så är fallet. Mycket kännbara sanktioner utlovades de som mördade. När nu gärningsmännen kanske visar sig vara dem man ger sitt stöd till, är tystnaden total om bestraffningsåtgärder.

Janukovitch tvingas fly för sitt och sin familjs liv till Rostov vid Don i Ryssland. Kuppmakarna i Kiev utser ett nytt parlament där pronazistiska och öppet fascistiska personer får framträdande poster. Några av dessa ledare kandiderar också till presidentposten. En av de första åtgärder som det nya kupp-parlamentet vidtar är att förbjuda ryska språket och ryska tas också bort från alla statliga hemsidor. Beväpnade gäng beger sig också mot den inom Ukraina autonoma republiken Krim. Krim som har ett demokratiskt folkvalt parlament framför då en förfrågan om Ryssland skulle kunna tänka sig att militärt försvara Krim om situationen blir så allvarlig att folks liv hotas. Rysslands president får ett fullständigt stöd på denna begäran från ryska Duman. En stor militärövning, inplanerad sedan tidigare, hålls nära den ukrainska gränsen, men läget blir inte så allvarligt på Krim och den ryske presidenten fattar aldrig något beslut att gå in i Ukraina.

Från Kiev tilltar den antiryska vågen. Parlamentet i Simferopol på Krim utlyser då en folkomröstning där Krimborna ska få välja om man vill stanna kvar i Ukraina eller om man vill uppgå i Ryssland som en självständig republik. Den autonoma staden Sevastopol ansluter sig också. Krim skänktes ju på oklara grunder bort till Ukraina 1954 av Chrustjov. Ryssland välkomnar förstås en sådan fredlig och demokratisk lösning. Om Krim väljer att ingå i Ryssland lovar man brett ekonomiskt stöd, att också ukrainska och krimtatarers alla rättigheter, såsom att få använda sina egna språk, ska tillvaratas. Under ukrainskt styre har Krim till stora delar använts som en mjölkkossa och mycket lite satsningar har skett i republiken. Folkomröstningen uppfyller alla internationella regler och ska ske nu på söndag.

Vad som också skett på Krim är att många soldater och officerare vägrat att ta till vapen mot sina landsmän, när nu order utgått från Kiev att man ska försvara Ukrainas intressen. Många har gått över till att istället svära lojalitet mot Krimparlamentet. Förutom sin flottbas i Sevastopol har Ryssland inte skickat in några militära styrkor i Krim, trots att så flitigt propagerats i t.ex. svenska medier. Uppenbara lögner. De enda ryska trupper som finns på plats, är de som sedan decennier finns stationerade på den ryska flottbasen. Många rysktalande har också bildat självförsvarsgrupper som bevakar gränsövergångar och byggnader. Även Berkut-medlemmar från Kiev har gått över till att hjälpa Krimparlamentet.

Nu har det kommit rapporter att provokatörer utklädda i ryska uniformer skickats till Krim för att skjuta på ukrainsk militär – allt för att störa söndagens demokratiskt utlysta folkomröstning. Stridbara huliganer från Majdan har också tagit sig in i Krim och tar eller förstör människors pass, så att de inte kan registrera sig för folkomröstningen.

Jämför nu det inträffade med t.ex. hur agerandet kring frigörelsen av Kosovo från Serbien skedde, hur skottar och katalonier vill folkomrösta för eventuell självständighet. USA med sitt krigiska förflutna och med över 800 militärbaser över hela jorden, med många inblandningar i länders inrikespolitiska ageranden, ska nu införa sanktioner mot Ryssland! Blev det demokrati efter att man bombat i Irak, Afghanistan och Libyen? EU ska införa sanktioner mot Ryssland! Ryssland ska uteslutas ur G8. Varför och för vad? För att man sympatiserar med en fredlig, demokratisk lösning av Krimbornas önskan att själva få bestämma sin framtid? För att man redan hunnit hjälpa Ukraina med 3 av totalt 15 utlovade miljarder dollar? För att man just nu levererar gas gratis till Ukraina eftersom landet slutat betala och redan är skyldiga 2 miljarder dollar i icke betalda gasleveranser?

, ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *