Russofobin når nya höjder


Inför och nu under OS i Sotji når Rysslandshatet nya rekordnivåer. Man kommer onekligen att tänka på pogromerna under andra världskriget. Hatet, kritiken, avskyn och översitteriet har inga gränser! Oviljan eller likgiltigheten att ta reda på fakta är oöverträffad.

På oklara grunder har länders företrädare protesterat med diffusa eller inga skäl och inte kommit till Sotji för att titta på OS, trots att man samtidigt hävdar att OS ska vara ett opolitiskt tillfälle att sprida idrottares prestationer och resultat över världen, förmedla fredsbudskapet och alla människors lika värden.

President Vladimir Putin anklagas för att engagera sig i OS och att för mycket pengar spenderats på OS. Miljöförstöringen sägs vara oöverträffad. Korruptionen påstås florera ohämmat under bygget av OS-faciliteterna i Sotji. De mänskliga rättigheterna hävdas vara satta på undantag.

Varför är det en anklagelse att landets president personligen engagerar sig för ett av de viktigaste och största projekten i sitt lands historia? Hade inte det omvända läget varit anledning för kritik? I ett flertal intervjuer har presidenten själv förklarat att Sotji-projektets mål inte är OS. Istället är det att utveckla regionen för vintersport och turism. Ryska vinteridrottare, i t.ex. bob, har tidigare tvingats åka utomlands för att träna, men har nu äntligen fått anläggningar så att sporten kan utövas i Ryssland. Satsningen i Kaukasus ligger också i linje med att ekonomiskt utveckla denna problemfyllda region, för att minska de många etniska konflikterna i området. Därför är kostnaderna höga, det är inte enbart en satsning på OS utan den största ryska satsningen någonsin för att utveckla en hel region. Detta framförs hela tiden i ryska medier, men tas aldrig upp i väst. Man medger från rysk sida att projektet blivit dyrare i en del avseenden, men att detta i alla hittills undersökta fall beror på förändrade förutsättningar, för optimistiska offerter mm. Man har öppet gått ut och önskat in anmälningar på konstaterad korruption, men inte fått in något. Vilka projekt här hemma håller sig inom kostnadsramarna? Här är detta närmast regel än undantag att så inte är fallet, och då är rapporteringen mycket mer modest.

Ryssland har sin demokratiskt valde och mycket populäre president som engagerar sig starkt i ungdomars utveckling, ekologiska frågor och naturskydd. Man är mycket bekymrade över narkotikan som flödar in från flera centralasiatiska länder och medger att man inte klarar av att stoppa denna trafik. För att engagera ungdomar i idrotter ser man möjligheten till en mer positiv utveckling av unga människor, än de risker detta inflöde av droger kan medföra.

Vilka ekologiska katastrofer finns det att rapportera om i samband med OS-konstruktionerna? Att det är stort elände har jag nu läst många gånger i våra medier. Det jag själv har läst om och sett från mer direkta källor är att det under hela byggtiden har poängterats att allt ska ske så ekologiskt skonsamt som möjligt. Presidenten har personligen involverat sig i flera projekt gällande rödlistade och hotade arters räddningsaktioner. Jag har inte fått ett enda faktaunderlag på att någon ekologisk katastrof skulle ha ägt rum p.g.a. OS i Sotji.

En stor affär görs av den av Duman framförda lagen mot att för barn propagera för homosexualitet. Det är alltså inte så att det på något sätt är förbjudet med homosexualitet eller andra sexuella konstellationer i Ryssland. Tvärtom erkänner man dessa läggningar fullt ut. Rysk underhållningsindustri har många affischnamn som är öppet homosexuella och detta är välkänt och accepterat. Detta har också framförts av presidenten själv i intervjuer – senast igår kväll efter OS-sändningarna. I flera amerikanska stater är lagstiftningen negativ för homosexuella, i Frankrike protesterade över 100 000 människor nyligen mot homoäktenskap, och i en rad europeiska länder i övrigt är synen på dessa frågor mycket annorlunda jämfört med i t.ex. Sverige. Den ryska lagstiftningen var alltså inte framförd av den förhatlige president Putin utan av Duman och har mycket brett folkligt stöd.

Hela tiden detta unisona hat. Man förtiger fakta, propagerar mot, vinklar fakta och uppmanar Ryssland till än det ena än det andra. I Kiev får inte Ryssland inblanda sig. Ryssland har hela tiden också haft hållningen att inte göra detta, men deklarerat att man inte samtidigt kan ha tullunion med Ukraina som landet ingår i EU. Detta för att skydda sin egen marknad – en självklarhet kan det tyckas. Man har inte skickat några politiker dit. Samtidigt är det ok att raden av västerländska politiker som besöker Kiev för att stödja oppositionen är mycket lång, att pengar flödar in från USA och väst till dem som sympatiserar med ena halvan befolkningen, att man fördömer de ukrainska polisinsatserna för våld och skjutningar när de inte ens får bära vapen, samtidigt som man i tv-sändningar ser hur s.k. oppositionella kastar molotovcocktails på poliser så att de allvarligt skadas av att de brinner. Att gatstenar ligger i berg och kastas i ansiktet på poliser som står passiva i rad för att hindra demonstranter att inta parlamentsbyggnader. När det i YouTube dyker upp en inspelning av hur den nya amerikanska toppdiplomaten för Europa, Victoria Nuland, med svordomar förklarar att man ska strunta i vad EU tycker vid valet av vilken oppositionell man ska stödja, så blir det dubbla budskapet mer än tydligt. En rysk politiker var bland de första att länka ut smyginspelningen på sin Twitter-sida. I svensk press skanderar man över hur Ryssland försöker slå in en kil mellan EU och USA, när det är uppenbart att inspelningen inte kom därifrån, vilket ryska UD nu på morgonen också bekräftat. Istället borde uttalandet i sig vara anledning till diskussion och bekymmer, som det faktiskt blivit via Angela Merkel i Tyskland. Från amerikanska UD kommer bortförklaringen att Nuland i sina yngre år tjänstgjorde på ett ryskt handelsfartyg! Man häpnar. Nej, det är uppenbart att allt görs för att smutskasta Ryssland med det långtgående syftet, från f.f.a. amerikanskt håll, att destabilisera Ryssland, att placera ut långdistansrobotar längs de ryska gränserna, för att långsiktigt landet ska splittras och USA själva få herraväldet i världen. Ingen värld jag vill ha i alla fall.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *