Nord Stream


Minns ni debatten om Öresundsledningen, ni vet gasledningen i Öresund mellan Danmark och Sverige? Inte det! Men debatterna kring alla de gasledningar som anlagts från de norska gasfälten på Nordsjöns botten då? Inte det heller! Nej, fatikst inte jag heller – för de fanns inte, åtminstone inte i någon större utsträckning. Nu när Ryssland vill förse många länder i EU med gas från sina stora fält och undvika opålitliga transitländer som Ukraina genom att bygga Nord Stream på Östersjöns botten, blir det minsann liv i luckan. Nu ska det värnas om miljön till höger och vänster, trots att svenska marinekologiska experter i ett tidigt skede klart deklarerat att de biologiska riskerna är obefintliga. Ja, till och med är det så att de byggnationer som blir på bottnen kan gynna de bentiska livsformerna genom att fungera som konstgjorda rev! Så blev ju fallet med Öresundsbron. Gifter lagrade på Östersjöns botten kommer att virvla upp och skapa stora miljöproblem, heter det sedan. Var fanns dessa argument när elledningen Baltic cable grävdes ner mellan Polen och Sverige? I Ryssland har det ju övervägts att likvifiera gasen och i stället transportera den med fartyg, om det blir omöjligt att bygga Nord Stream. Även en svensk utrikesminister kanske skulle kunna begripa vad detta innebär för ökade risker i ett redan hårt trafikerat innanhav som Östersjön. Men ett ökat fossilt beroende då, med tilltagande växthuseffekt? Naturgasproducerad energi ger jämfört med andra fossila bränslen avsevärt mycket mindre utsläpp av koldioxid. Man oroar sig över att den ryska militära närvaron skulle öka i Östersjön pga. Nord Stream. Vilket nonsens! Ryssland som redan ligger vid Östersjön och redan har delar av sin marina flotta där har väl ingen anledning att öka sin militära aktivitet ytterligare pga. en gasledning. Kanske det skulle kunna vara aktuellt i militärt oroliga områden som Centralasien, men vad finns att frukta från Sverige, Finland och Polen? Tvärtom skulle Nord Stream innebära en ökad integrering av Ryssland med EU, vilket hade varit synnerligen bra för oss och alla andra. Och vad finns argumenten om militär aktivitet i Östersjön när man anordnar stora NATO-övningar i Bottenviken? Med Nord Stream skulle ju också gaskonflikterna med t.ex. Ukraina minska och då kan inte längre många europeiska politiker anklaga Ryssland för att stoppa gas – trots att det varit transitländerna som orsakade dessa stopp. Man hör vad man vill höra. Eller som Rysslands avgående ambassadör sade: det är hyckleri och förhalning.


Ett svar till ”Nord Stream”

 1. Profilbild för Viking
  Viking

  Hadde varit smartare av Ryssland att sälja ”all” gas till tex Finland och sen låtit Finland vidare exportera gasen till Europa som ”Finsk” gas.
  Inte ett knyst!!
  Säg Ryssland och all stofiler i Sverige reser sig som en och vrålar….

  Tack alla ”patrioter”!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *