NATO i medveten provokation mot Ryssland – med EU:s goda minne


Under många år försökte Ryssland få till stånd ett icke-aggressionsavtal mellan Georgien och de autonoma republikerna Abchazien och Sydossetien. EU motsatte sig hela tiden avtalet, som inte gick att komma överens om. Så kom i stället Georgiens anfall på Sydossetien och planerade intåg i Abchazien 8 augusti 2008, och Ryssland ser sig nödsakade att gå in i konflikten för att inte de folkmord som skedde i början av 1990-talet, då Georgien också anföll, skulle upprepas. Trots detta dör upp emot ett par tusen civila under de georgiska anfallen, framför allt vid attackerna av huvudstaden Tshinvali i Sydossetien. Georgien hade lovat att de båda autonoma områdena själva skulle få avgöra sin status efter Sovjetunionens upplösning 1991, men bröt alltså snabbt det man åttagit sig och gick i stället till anfall, då många tusen civila dödades. Sydossetien och Abchazien hade länge begärt att få bli helt fria stater, men detta hade Ryssland motsatt sig tidigare. Efter sommarens händelser såg man ingen annan möjlighet än att acceptera de båda områdena som fria stater, för att undvika ytterligare mänskliga tragedier. Naturligtvis kom genast fördömanden från EU och USA, som inte verkar vara intresserade av någon fred i regionen, utan gör allt för att på alla sätt motarbeta Ryssland, vilka syftena än är. Att människor dör betyder inget i sammanhanget.

Georgien är inte NATO-medlem. Detta motsatte sig faktiskt flera länder i EU, när landet önskade ingå i försvarsalliansen nyligen. Trots detta och trots sommarens krig ska man nu arrangera en stor NATO-övning i Georgien med strider intill Sydossetiens och Abchaziens gränser! Ryssland har, med all rätt, kraftigt protesterat mot denna okänsliga provokation, för att inte säga totala avsaknad av förståelse för vad en sådan tilldragelse kan innebära i ett område så nyligen drabbat av denna konflikt. Människor i Sydossetien och Abchazien bär fortfarande på allvarliga trauman efter kriget i somras och stora områden av Tshinvali ligger fortfarande i ruiner, trots att Ryssland pumpat in mängder av hjälpinsatser (EU har helt nekat bistånd till områdena!). Här ses inga ledarskribenter yttra någonting! I dag skrev Ryssland på avtal med både Sydossetien och Abchazien att man ska hjälpa de båda länderna, strikt under ländernas lagar, att försvara sina gränser. Man ser det som en naturlig följd av att man erkände de båda staterna. Ryssland har på samma sätt trupper som hjälper till att bevaka gränserna i Uzbekistan och Tadzjikistan, men naturligtvis får NATO-övningen som resultat att man skyndat på detta.

NATO:s officiella representant protesterar förstås genast att man bryter ingångna fredsavtal. Ryssland har inte ingått några fredsavtal rörande dessa områden. Enda överenskommelsen är Medvedev-Sarkozy-planen från i somras. Att Georgien sedan sommarens krig kontinuerligt brutit mot denna plan genom att successivt bygga upp trupper vid Sydossetiens och Abchaziens gränser och till och med gjort väpnade anfall in i länderna, glöms givetvis bort.

När ska EU:s medborgare vakna upp och börja protestera mot den aggressiva och okonstruktiva Rysslandspolitik, som i förlängningen kan leda till nya krig och mänskliga tragedier? Ryssland har gång på gång påtalat att man inte vill ha något annat än lugn och fred i regionen, men något stöd för sina tankar får man inte. Det verkar vara fullständigt omöjligt att ens lyssna på sådant inom EU och NATO. Om folkliga protester hade börjat ljuda skulle snabbt både EU och NATO tvingas till ett mer konstruktivt handlande, vilket vi alla hade tjänat mycket på.

,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *