Medvedev tar krafttag mot korruptionen


I en intervju i ryska Channel One redogör den ryske presidenten Dimitrij Medvedev för nya krafttag för att komma till rätta med korruptionen inom statsapparaten. Medvedev gick ju till val på att bekämpa korruptionen och har också under sin nu ettåriga presidentperiod vid många tillfällen berört detta arbete. Nya antikorruptionslagar har instiftats och ett exempel på dessa är de nya kraven på att alla statstjänstemän och deras familjemedlemmar ska redovisa vilka inkomster de har och varifrån dessa kommer. Lagen omfattar inte presidenten själv, men presidenten berättar att han ska föregå som gott exempel och också redovisa. Som ett led i denna nya policy nämner Medvedev indirekt de guvernörer som nyligen sparkats från sina tjänster (t.ex. Primorskregionen), efter att oegentligheter uppdagats. Många problem finns också på kommunal nivå. Som ett gott och uppmuntrande exempel nämner presidenten den unga ledningen för Tularegionen, som uppmärksammats för sin kompetens och ihärdiga arbete för att effektivisera arbetet där.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *