Medvedev reagerar kraftfullt på amerikanskt missilförsvar i Europa


Nättidningen rbc.ru redogör idag för president Medvedevs kraftiga reaktion på det missilförsvar den amerikanska krigsmakten envist börjat uppföra längs Rysslands gränser i Europa.

Ryssland kommer att svara med motsvarande utplacering av interkontinentala ballistiska missiler utrustade med teknik för att oskadligöra de amerikanska motsvarigheterna (NMD).

Dessutom kommer Ryssland överge avväpningsprocessen som statueras i START-fördraget, om USA inte överger tankarna på ett europeiskt missilförsvar. Medvedev sade att Ryssland är oroat över den potentiella spridningen av missiler och andra missilförsvarssystem nära den ryska gränsen och i farvatten intill Ryssland.

President Medvedev har därför gett försvarsdepartementet uppdraget att omedelbart ta i drift ett radarsystem i Kaliningrad, som ska ge tidig varning för missilattacker, som ett svar på USA: s vägran att dra tillbaka missilplanerna. Enligt presidenten bör ett system av luft- och rymdförsvar av Ryssland vara en prioriterad fråga och stärka skyddet av landet.

Samtidigt sa presidenten att Ryssland inte kommer att stänga dörren för en dialog med USA och NATO om att lösa problemet med EUROPRO (det europeiska missilförsvaret).

Ryska och amerikanska presidenter har haft fortsatta konsultationer i frågan om missilförsvar, men inte kunnat nå konsensus.

USA har tidigare sagt att man inte kan ge några garantier att missilerna inte utgör något hot mot Rysslands försvar, eftersom missilförsvaret rör enskilda NATO-länder, vilket meddelats av den amerikanska statssekreteraren Wendy Sherman med ansvar för politiska frågor. Moskva fortsätter dock att kräva just sådana garantier.

,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *