Många västjournalister köpta


Den tyske journalisten Udo Ulfkotte avslöjade för ett tag sedan i sin bok ”Bought Journalists” hur CIA och europeiska säkerhetstjänster regelbundet och utbrett pressar västjournalister att skriva pro-amerikanska artiklar. I vissa fall till och med bara sätta namnet under i färdiga alster direkt från säkerhetstjänsterna. Han berättar t.ex. hur han uppsöktes av den tyska säkerhetstjänsten för att skriva en artikel om Muammar Ghadaffi med material som säkerhetsfolket försåg honom med.

De flesta journalister som du ser i andra länder påstår sig vara journalister, vilket de kan vara, men många av dem, liksom jag, skriver Ulfkotte, är en så kallad ”icke-officiell täckmantel”. De arbetar för en underrättelsetjänst och hjälper till när dessa behöver din hjälp. Men de avslöjar aldrig att de känner dig.

https://www.youtube.com/watch?v=lm4OUcfiM-8

Journalisterna kommer från de stora medieorganisationerna. Själv jobbade Ulfkotte på Frankfurter Allgemeine. Arbetssättet är utbrett inte bara i Tyskland utan torde omfatta hela västvärlden. I USA-tillvända Sverige misstänker jag många journalister för detta arbetssätt. Tänker på strömmen av propagandistiska och felaktiga inslag från TT, DN, SvD och Sydsvenskan. Senast i morse kunde man i SvD läsa hur miljoner flytt Krim efter ”ryska annekteringen av Krim” – uppenbar propagandistisk och fullständigt lögnaktig text! Ingen har flytt från Krim efter befolkningens egen folkomröstning att åter bli en del av Ryssland. Men över miljonen har flytt östra Ukraina efter att den egna armén startat ett inbördeskrig mot den egna ryska befolkningen där. Och de allra flesta flydde till Ryssland! Just detta scenario såg Krimborna framför sig och lyckades undvika!

, ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *