Kiev förbereder sig för anfall


Omkring 65000 soldater, artilleri och andra vapen har nu förts samman vid gränsen mot Donetsk och Lugansk av Kievarmén. Bland dessa ses också amerikanska och europeiska stridsmedel. Rebellsidan däremot har dragit undan inte bara tyngre artilleri utan också, på eget initiativ, lättare vapen från stilleståndslinjen. Dagligen skjuter Kievsidan mot civila mål, bostäder, skolor, elcentraler och vattenverk. Nästan dagligen dödas civila i folkrepublikerna Donetsk och Lugansk. Man har dessutom fullständig blockad mot Lugansk och Donetsk där vatten, el, mat mediciner inte tillåts att levereras dit. Kievsidan har inte uppfyllt en enda av de 13 punkterna i Minskprotokollet!

Varför reagerar inte Europas ledare och medier på vad som håller på att hända? Varför reagerar inte Minsköverenskommelsens garanter Merkel och Hollande på vad som sker?

Svaret är uppenbart. USA strävar efter världshegemoni. Obama har förklarat att USA är världens ledare och en suverän stat som kan bestämma över andra. Antingen är ni med oss eller är ni våra fiender sa Bush den yngre. Man framhåller gång på gång att Ryssland utgör ett av de främsta hoten. Det stämmer ju alldeles perfekt – Ryssland utgör ett klart hot mot den amerikanska hegemonin eftersom Ryssland vill att alla nationer ska få sin röst hörd och att allvarliga internationella kriser ska lösas den diplomatiska vägen istället för med krig.

USA vill ha krig i östra Ukraina. USA vill inte att Minsköverenskommelsen ska följas, även om Obama och även Poroshenko säger så utåt. Den dolda agendan innehåller en öppen konfrontation i östra Ukraina för att tvinga in ett ryskt svar. Då kan nämligen Ryssland beskyllas för att vara aggressivt och då kan man militärt svara Ryssland. Det är därför vi nu ser den massiva militära uppladdning som nu sker i Baltikum, Polen, Bulgarien och Rumänien. Det är därför USA öser in vapen, militära rådgivare och soldater i Ukraina. Mot övriga länder i Europa, t.ex. Tyskland och Frankrike, utövar man en enorm press och hotar säkert också. Ett exempel är ju den avbrutna leveransen av de två Mistral till Ryssland, med enorma förluster inte bara ekonomiskt utan också prestigemässigt för Frankrike.

Målet är kunna få bort president Putin, destabilisera och slå sönder Ryssland för att så småningom få en rad mindre stater som kan vara vasaller till USA. Det är också orsaken till att destabiliseringsförsök aktivt pågår i de länder som är Rysslands vänner. Se  vad som skett och sker i Brasilien, Venezuela, Armenien, Kirgisien, Vitryssland m.fl. länder.

Genom att slå ut den sittande makten i Libyen och Syrien destabiliserar man länder med enormt kaos och död som resultat. Människor flyr och flyr till Europa. Därigenom destabiliserar man också Europa, en annan svår konkurrent.

De bakomliggande krafterna är de neokonservativa grupperna i USA med Joe Biden, Victoria Nuland och John McCain i spetsen. Yttersta orsaken hittar vi i det katastrofala läge som den amerikanska ekonomin befinner sig i. Ska USA någonsin kunna ta sig ur världens största skuldbörda måste man vara diktator i världen, tror man.

, , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *