Kiev bryter mot vapenvilan och motarbetar Minsköverenskommelsen


Krigsregeringen ledd av Arsenij Jatsenjuk meddelar nu att man ska göra allt för att Lugansk- och Donetskrepublikerna ska komma under total kontroll av regeringen i Kiev, tvärtemot vad den mellan Ukraina, Ryssland, Frankrike och Tyskland framförhandlade Minsköverenskommelsen säger. En överenskommelse som också lagts fast i FN. I Minsköverenskommelsen står nämligen att Radan, det ukrainska parlamentet, skulle ge de två utbrytarområdena självständig status. Istället röstade Radan igår för att möjligen göra detta först efter att alla rebeller i området rensats bort! Dessutom saboterar man överenskommelsen genom att rita en helt ny gränslinje än den överenskomna, en linje klart längre in på de rebellkontrollerade områdena. Förutom detta bryter man ständigt mot vapenvilan genom att beskjuta framför allt flygplatsen i Donetsk, där arbete pågår att gräva fram döda stupade, men också mot byar ute i regionen. Det är främst den högra sektorns förband som ligger bakom dessa beskjutningar.

Ledarna för de båda folkrepublikerna kan inte acceptera dessa vändningar och menar att Kiev vill ha krig, inte någon fredlig lösning. Man har vänt sig till Tyskland och Frankrike med sina klagomål. Ryssland, med utrikesminister Lavrov, har framfört samma kriktik till medierna, men naturligtvis finns detta inte rapporterat i våra mainstreammedier.

Bakom ser man USA, som ju står utanför fredsöverenskommelsen. USA vill absolut fortsätta på den inslagna vägen och ha ett långvarigt krig där helst också Ryssland ska blandas in. Man vill ffa. försvaga och destabilisera Europa och Ryssland. Man ser med skräck på eventualiteten att de ekonomiska banden och vänskapen ska utvecklas mellan Ryssland och Europa, vilket allvarligt skulle hota den amerikanska världsdominansen.

Nu får man hoppas att Tyskland och Frankrike kan sätta press på Kiev. Med växande och starka Rysslandssympatier i Italien, Spanien, Tjeckien, Slovakien, Grekland, Cypern och Österrike finns kanske visst hopp fortfarande. Om inte, ser det mörkt ut för Europa.

, , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *