Insiktsfull klarsyn från Europarådet


Ros Business Consulting (rbc.ru) skriver idag om Europarådets nya generalsekreterare Thorbjørn Jagland. Jagland var premiärminister i Norge 1996-1997, är medlem i norska nobelkommittén och har också varit inrikesminister och ordförande i Stortinget. Han stödjer dessutom Norges inträde i EU. Jagland börjar sin tjänst första oktober och är vald på fem år. På journalisters frågor berättar han att man inte ska associera Ryssland med Sovjetunionen och inte heller anklaga Ryssland för brott begångna i Sovjetunionen, vilket nu flera europeiska länder gör titt som tätt. Jagland sa vidare att de problem man idag har i Ryssland till stor del är ett arv från Sovjettiden, vilket har gjort att det tagit tid för Ryssland att hitta rätt väg. Jagland tycker att Rysslands medlemskap i Europarådet är en av de viktigare historiska händelserna under senare tid. Europa och Ryssland har till mycket stor del en gemensam historia och vi är nu medlemmar i den europeiska familjen med delade traditioner och lagar. Jagland menar vidare att vi måste hjälpa Ryssland i dess evolution, särskilt med dess erfarenhet av historiska läxor. Om vi ska anklaga varandra och peka på det ena och det andra, kommer historien att straffa oss. Vi måste ta lärdom av det förgångna och i stället blicka in i framtiden. Jagland sa att han betraktar Rysslands historia med stor förståelse och respekt. Att denna mer konstruktiva syn breder ut sig visar det faktum att några länders försök att begränsa Rysslands befogenheter i Europarådet, efter att Ryssland erkänt Sydossetien och Abchazien som fria stater, stoppades av rådets beslutande organ.

,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *