Gasleveranser till Ukraina


Återigen vinklas bilden extremt när det gäller Ryssland i Sydsvenskan, och dessutom utelämnas fakta som hade gett en helt annan bild. Det är åter på ledarplats under Opinion man propagerar för Rysslands illvilja när det gäller gasleveranserna till Ukraina (http://sydsvenskan.se/opinion/huvudledare/article402726/En-kris-for-Kreml.html).

Man för på tal att detta drabbade Europa förra gången det skedde och menar att Gazprom, det ryska gasbolaget, nu vill ha ut 250 dollar per 1000 kubikmeter för sin gas, vilket det fattiga Ukraina skulle ha svårt att klara (Ukraina betalade 179 dollar 2008). Man skriver vidare i alarmerande stil att Ryssland utnyttjar sina energitillgångar som politiskt vapen.

Det Sydsvenskan överhuvudtaget inte alls nämner är att Gazprom erbjudit Ukraina samma pris om landet bara täckte sin skuld för 2008 på 2 miljarder dollar för redan gjorda leveranser. Ryska Gazprom erbjöd till och med att i förväg betala 2009 års transitavgifter för gasleveranserna till Europa, så att Ukraina kunde använda dessa för att återgälda skulden. Men icke, det ville Ukraina inte göra. Detta har det förhandlats om sedan ett bra tag och problemet har dryftats öppet i ryska medier under hela hösten. Gazprom har också klart och för länge sedan meddelat att gasleveranserna till Ukraina kommer att ske till ett högre pris om inte detta åtgärdas. Då ska man komma i håg att leveranserna till Europa tydligt har garanterats från Gazproms sida vid en mängd tillfällen och att dessa leveranser betalas med 500 dollar per 1000 kubikmeter för vår egen räkning. Fattiga Moldavien har fortfarande ryska leveranser av gas för subventionerade 211 dollar och Vitryssland för något liknande.

Naturligtvis är det så att Ukraina spelar på rysslandsfientligheten i väst och tror sig kunna dra fördelar av detta. När man läser Sydsvenskans osakliga och falska beskrivning av läget är jag rädd att man delvis kan lyckas. När man inser hur lättvindligt Sydsvenskan tar fakta och vilken bild man vill förmedla, blir jag onekligen bekymrad över hur man skildrar andra konflikter där man saknar en en lite djupare insikt.

,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *