Gaskrisen ser ut att vara löst


Först efter midnatt kom Rysslands och Ukrainas premiärministrar Vladimir Putin och Julia Tymachenko ut från sina slutna förhandlingar i Moskva. Med sig hade de en överenskommelse att Ryssland ger Ukraina 20 % rabatt på gaspriset under 2009 samt att Ryssland får samma transitavgifter som under 2008. I överenskommelsen står också att Ukraina från 1 januari 2010 ska betala fulla marknadspriser för sin gas. Priset Ukraina får betala 2009 är alltså klart högre än de 250 dollar per tusen kubikmeter, som man tidigare inte accepterade. Vad som sker med den stora skuld för gjorda gasleveranser Ukraina erhållit 2008, men ännu inte betalat, framgick inte av nyhetsrapporteringen nu på morgonen.

Premiärministrarna uppmande, direkt efter förhandlingarnas slutförande, sina respektive gasbolag (Gazprom och Naftagas) att ta fram dokument med det överenskomna innehållet för underskrift under dagen, så att leveranserna i bästa fall skulle kunna återupptas senast på måndag.

Det är också oklart hur det förslag som president Medvedev föreslog i går, på det blixtinkallade mötet i Moskva, tagits emot. Han presenterade en idé att ett konsortium med berörda gasbolag i Europa skulle bildas med delat ansvar för att gas från Ryssland transiteras till övriga Europa. En remburs (letter of credit) skulle ställas till Ukraina så att pengar skulle betalas ut till Ryssland om gas försvinner vid transiteringen. Eftersom Ryssland rabatterat gasen till Ukraina allt sedan Sovjetunionens upplösning 1991, och bara under 2008 därmed gick miste om 12 miljarder dollar, gör att Europa också borde ta sitt ansvar och hjälpa till med utvecklingen i Ukraina. Samtidigt finns flera länder med klart sämre ekonomi än Ukrainas, som i dag betalar fullt marknadspris, som Medvedev påpekade.

,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *