Gaskrisen – ett transitkris orsakad av Ukraina


Under helgen undertecknade ryska Gazprom och EU ett protokoll som bl.a. innebar att representanter från respektive bolag samt oberoende observatörer från EU skulle finnas på plats vid de gasstationer där den ryska gasen kommer in i Ukraina och vid de stationer där den fortsätter ut till övriga Europa vid Ukrainas västliga och sydliga gräns. Efter att ukrainska Naftagaz gjort en rad tillägg, vilka bl.a. innebar att Ukraina förklarades oskyldigt för de obetalda gasleveranserna för 2008 och den gas som man avledde innan Gazprom stängde gasleveranserna, skrev också Naftagaz på. Naturligtvis förändrade detta avtalet så mycket att Gazprom inte längre kunde acceptera avtalet. Den tjeckiske premiärministern Topolanek lyckades dock få den ukrainska sidan att slutligen skriva på det ursprungliga avtalet, och allt verkade vara frid och fröjd.

Ryssland har i dag pumpat in gas i transitledningarna, för vidare transport till Europa, men nu har Ukraina stoppat transiten! Man börjar nu åter obstruera med hänvisning till att avtalet mellan Gazprom och Naftagaz om leveranser till själva Ukraina inte är klart! Trots att detta är en helt separat fråga använder man sig av detta som argument för att hålla det gasberoende Europa som gisslan.

I Ryssland spekuleras det nu i flera medier om att det är USA som ligger bakom konflikten. USA vill göra allt för att destabilisera Ryssland, i synnerhet efter att ha tappat hakan i Sydossetienkonflikten. USA motsätter sig starkt Sydstream, som ska leda gas under Svarta havet in i Bulgarien för vidare transport till Sydeuropa samt för oss mer aktuella Nordstream. Båda skulle garantera störningsfria leveranser till Europa av rysk gas. I stället finns det starka ekonomiska och politiska intressen i att den sydliga leveranslinjen Nabucco från Azerbajdzjan via Turkiet och vidare in i Bulgarien projekteras färdigt för att sedan byggas ut så att gas kan skickas också från Kazakstan och Uzbekistan med stor amerikansk kontroll.

Stoppas gastransporterna till Europa, vet USA även om det helt och hållet är Ukraina som är orsaken till konflikten, att blåögda politiker i väst ändå kommer att lägga skulden på Ryssland. Det tog ju inte många dagar förrän en moderat politiker i Rapport yrade om att vi måste göra oss av med beroendet av Ryssland och dessutom satsa mer på försvaret.

,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *