Gaskonflikten tilltar


I våra medier heter det att Ryssland stoppar gasleveranserna till Europa. Fram tills i dag har Ryssland levererat gas in i Ukraina för transit till Europa. När det visade sig att ingen gas kom igenom kontaktade premiärminister Putin i dag EU:s ordförandeland Tjeckien och premiärminister Mirek Topolánek och meddelade att Gazprom fattat beslutet att stänga av transitleveranserna till Ukraina, eftersom ändå ingen gas kommer vidare till de europeiska köparna. Inom medierna i EU, om man undantar de svenska, verkar denna bild vara ganska klar. Ryssland erbjöd ju Ukraina gas för 250 dollar per 1000 kubikmeter, om Ukraina reglerade sina skulder för den gas man tagit emot 2008. I kontrakten står att man successivt ska närma sig marknadspriser under de närmaste kommande åren. Ukraina svarar inte och avböjer sedan erbjudandet. Många europeiska gasköpare, inte minst inom metallindustrin, har ifrågasatt varför Ukraina ska få så låga priser och att detta snedvrider konkurrensen inom många industrisektorer. När Ukraina nu, förutom att de stulit gas, inte heller betalat av sin skuld för 2008, har president Medvedev mycket tydligt deklarerat att Ukraina får betala normala marknadspriser om man vill ha rysk gas.

Nu kanske det också för svenska politiker börjar gå upp varför Ryssland är så angeläget att få till stånd Nordstream på Östersjöns botten. Ryssland vill så långt som möjligt undvika trilskande transitländer och leverera säkert till övriga Europa.

,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *