EU kör över Ryssland


Ryssland erbjöd tidigare hjälp att tillsammans med EU hjälpa Ukraina rusta upp det ukrainska gasledningssystemet för att säkra gasleveranserna till västra Europa. Man fick då beskedet att EU inte har råd att investera i ett sådant projekt. Idag undertecknade EU och Ukraina ett avtal om just en sådan upprustning och lämnade Ryssland utanför, trots att gasen ju levereras från just Ryssland. Först har man inte råd, men sedan har man! Ett motiv EU anger för att upprusta ledningarna är att säkra ökade gasleveranser! Detta utan att alls inkludera huvudleverantören, inte ens i samtal och överläggningar! Vladimir Putin reagerade mycket negativt och förklarade att avtalet är ogenomtänkt och oseriöst och att det kan försämra relationerna till EU. Man kan ju tänka sig hur Sverige skulle reagerat om t.ex. beslutet att bygga Öresundsbron projekterats, diskuterats och förhandlats utan att inblanda Sverige. Hade förstås varit helt oacceptabelt.

,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *