Censur i EU-parlamentet


Tatjana Ždanoka medlem av Europaparlamentet och vald av Ryska unionen i Lettland försöker tystas av den nuvarande ordföranden i Europaparlamentets kommitté för internationella affärer, Elmar Brok och dess president Martin Schultz. Hon publicerar breven på sin Facebook-sida. Har här översatt hennes uttalande gjort på hennes Facebooksida.

Förra veckan fick jag två konstiga brev. Det ena från Martin Schultz, president i Europeiska parlamentet och det andra från Elmar Brok, ordföranden i Kommittén för internationella affärer i Europaparlamentet. Cheferna visade sitt missnöje, utan att precisera över vad, angående mina uttalanden om krisen i Ukraina. De påstår att jag kommit med felaktiga utlåtanden när det gäller situationen på Krim. Jag uttalade mig om detta vid ett besök på halvön i augusti i år. Jag tror de syftar på min resa dit efter inbjudan av delrepublikens ordförande Sergej Aksonov. Brok läxar upp mig: ”Dina påståenden är fundamentalt felaktiga, du borde konsultera oberoende jurister, som skulle förklara för dig att folkomröstningen var illegalt organiserad och inte har någon betydelse”. Och den socialdemokratiska ledaren Schultz försöker hota mig: ”Jag kommer omedelbart att informera den ukrainska makten att jag dömer ut både ditt besök och dina ord”.

Jag är upprörd över att vissa deputerade uttalar hur andra deputerade ska återge sin syn på olika händelser. Jag skickade därför idag till Martin Schultz och Elmar Brok mitt svar enligt följande.

”Varken under mina besök på Krim eller i andra delar av min politiska verksamhet behöver jag någons tillstånd för mina ageranden eller uttalanden. Ingen ledare i Europaparlamentet är min arbetsgivare och har ingen rätt att påpeka vad jag ska säga. Jag agerar utifrån mina övertygelser och utifrån Ryska partiet i Lettland, som mina väljare röstade på. Min position angående Krim och Ukraina överensstämmer fullständigt med den hos Ryska partiet i Lettland, som valde mig som dess representant i Europaparlamentet. Jag bär ansvar uteslutande inför mina väljare, och att förändra detta kan varken du herr Schultz eller du herr Brok, inte heller alla mina politiska motståndare tillsammans.

Jag var observatör under folkomröstningen på Krim gällande dess status. Jag behöver inga konsultationer av jurister och teoretiker, vilka dessutom representerar Tysklands och USA:s intressen. Jag blev själv vittne till hur folkomröstningen genomfördes helt utan tvång och utan påtryckningar utifrån.

Europaparlamentets ledning borde istället söka svar på hur de kunde stödja maktkuppen i Kiev, som medförde att befolkningen på Krim inte kunde acceptera att ryska inte längre skulle vara ett officiellt språk och att de skulle utsättas för terror från ultrakonservativa grupperingar som högra sektorn, som står nära den nuvarande makten.

Republiken Krim har lika stor rätt att själv bestämma sin status som Skottland, Katalonien eller vilken annan region som helst i Europa, och Krimborna använde den rätten. Och när det gäller mina befogenheter, som deputerad i Europaparlamentet, har invånare i Lettland bekräftat för tredje gången i rad att jag har deras förtroende. Om ni fortsätter begränsa de grundläggande rättigheterna att kämpa för sina väljares val, kommer det att sluta med förlust för era partier och en stor förlust för Europeiska unionen. Detta eftersom ett Europaparlament utan yttrandefrihet står i strid mot grundläggande värderingar i Europa.”

, , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *