Allt är Rysslands fel


Ryssland ville innan konflikten i Ukraina bröt ut att man skulle föra en dialog och diplomatiskt lösa problem som kunde uppstå om Ukraina slöt associationsavtal med EU. Man var inte alls emot att Ukraina skulle ansluta sig till EU, men ville diskutera konsekvenserna för sitt eget land. Icke, det kunde man inte tänka sig från europeisk (amerikansk) sida. När så östra Ukraina inte accepterade den USA-understödda Majdankuppen, utan ville ha en diplomatisk lösning och utökad bestämmanderätt inom Ukraina, sa man från ukarinska sidan nej, efter konsultationer med USA. Istället inledde man en väpnad konflikt mot sin egen befolkning i de östra delarna av landet, där de hade förbjudits att tala sitt eget språk.

Folken i de östra delarna organiserade sig så småningom i två rebellgrupper till försvar från attackerna från den allt flitigare USA-rådda ukrainska armén. Trots otaliga påståenden om att rysk trupp och vapen förts in för att understödja rebellgrupperna, presenterades aldrig några bevis för att så varit fallet. Ryska militärledningen dementerade också kategoriskt dessa påståenden. Med satelliter som kan spåra golfbollar på en golfbana, hade dessa bevis varit oräkneliga och säkerligen också lagts fram – om de funnits! Ukrainsk militärledning har i tv-intervjuer sagt att man inte strider mot några ryska trupper i östra Ukraina. OSCE har förnekat att man sett några passager av den rysk-ukrainska gränsen av vare sig rysk trupp som vapen.

Istället har Ryssland sänt 11 enorma lastbilskonvojer av nödhjälp till de beskjutna i östra Ukraina. Väst har kallat det krigsbrott och oacceptabelt! Trots att journalister, ukrainska gränsvakter och OSCE fått inspektera lasterna!

Hela tiden har Ryssland proklamerat att enda lösningen är diplomatisk, att dödandet måste få ett slut, att avtalade överenskommelser måste hållas och att inledda vapenvilor måste fortsätta. Istället har Kievarmén tagit upp beskjutningen och medvetet siktat på civila mål som skolor, sjukhus och boningshus, använt kluster- och fosforbomber. Solklara krigsbrott. Rebellerna har svarat med att skydda sina egna människor och försökt få bort de ukrainska stridande från t.ex. Donetsk flygplats, där särskilt mycket av skjutandet mot civila skedde. Samtidigt har Kievarmén och de fascistledda grupperingarna (ibland med nazistsymboler på sina uniformer) utfört grova provokationer mot inte bara bussar med många civila döda utan också mot byggnader där människor eldats upp. Alldeles säkert låg man också bakom nedskjutandet av den malaysiska flygplanet med 298 döda.

Ryssland har protesterat högljutt mot dessa händelser och inlett egna juridiska utredningar, men från ukrainskt håll och från väst har det varit mycket tyst. Det har varit helt otänkbart att i väst kritisera Kievsidan, som snart dödat 6000 civila och där kanske totalt 50 000 människor fått sätta livet till. Troligen över en miljon människor har flytt till Ryssland.

Ryssland som mycket hårt drivit att eldupphör måste till och att man måste sätta sig och förhandla, rebeller och Kievsidan, har istället utsatts för sanktion efter sanktion! USA, som inte lyft ett finger för att trycka på för en fredlig lösning har i stället skickat en rad rådgivare, nu också stridande soldater och bevisligen vapen, får fortsätta sitt onda spel utan att någon i västregeringarna reagerar! Målet med dessa informationskaruseller är ju högst medvetet att skylla allt på Ryssland och så småningom få till en väpnad konflikt och därmed slå sönder landet så som skedde med det forna Jugoslavien.

När nu rebellerna lyckats skära av en mycket stor grupp stridande på Kievsidan, förmodligen med en mängd västliga legosoldater, och med allt fler missnöjda europeiska bönder, börjar några regeringar dra öronen åt sig. USA vill fortsatt eskalera konflikten med mer vapen till Kievsidan och sprickan mellan USA och Europa börjar ta form när nu också Europa till slut inser att en fredlig lösning är den enda vägen fram.

USA jobbar in i det sista på att få till sin vapenlösning och att förstöra ytterligare för Ryssland med ännu fler och utökade sanktioner. Europas och kanske världens framtid hänger på att förhandlingarna i den vitryska huvudstaden imorgon går den ryska vägen med en hållbar vapenvila och fred i Ukraina.

, , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *